số hữu tỷ

số hữu tỷ

Số hữu tỉ – Wikipedia tiếng Việt

Số hữu tỉ là một tập con trù mật của các số thực: mọi số thực đều có các số hữu tỉ gần nó một cách tùy ý. Một tính chất liên quan là số hữu tỉ là số duy nhất có mở rộng hữu hạn dưới dạng liên phân số thông thường.

Số hữu tỉ là gì? Số vô tỉ là gì? - QuanTriMang.com

30 thg 12, 2022 · Tức tống số hữu tỉ và số đối của nó bằng 0. Ví dụ: Nhân số hữu tỉ: Chia số hữu tỉ: Số hữu tỉ 3/2 có số đối là (-3/2). Tổng hai số đối 3/2+(-3/2) =0. Các loại số hữu tỉ phổ biến. Số hữu tỉ được phân thành 2 loại gồm số hữu tỉ âm và số hữu tỉ dương.

Số hữu tỉ là gì? Đặc điểm, tính chất, các ... - Monkey

22 thg 3, 2022 · Tập hợp các số hữu tỉ, hay còn gọi là trường số hữu tỉ, có ký hiệu là Q. Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng a/b với a, b ∈ Z,b ≠ 0 và được kí hiệu là Q. Ví dụ: Các số 3; -1/2; 2/3;... là các số hữu tỉ. Tập hợp số hữu tỉ gồm:

Số hữu tỉ | Toán lớp 7 (Việt Nam) | Khan Academy

Toán lớp 7 (Việt Nam) 7 chương · 143 kỹ năng. Chương 1 Số hữu tỉ. Chương 2 Số thực. Chương 3 Hình học trực quan. Chương 4 Góc. Đường thẳng song song. Chương 5 Một số yếu tố thống kê và xác suất. Chương 6 Biểu thức đại số. Chương 7 Tam giác.

Số hữu tỉ là gì, định nghĩa khái niệm tập hợp số hữu tỉ Q

21 thg 6, 2019 · Tính chất của số hữu tỉ là: Nhân số hữu tỉ có dạng a/b * c/d = a.c/ b.d; Chia số hữu tỉ có dạng a/ b : c/d = a.d/ b.c; Cách viết số hữu tỉ: Số hữu tỉ dương là Số hữu tỉ lớn hơn 0. Số hữu tỉ âm là Số hữu tỉ nhỏ hơn 0. Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không ...

Số hữu tỉ là gì? Cho ví dụ chi tiết - Cổng Thông Tin ...

Một số ví dụ về số hữu tỉ là 1/2, 1/5, 3/4, v.v. Số “0” cũng là một số hữu tỉ, vì chúng ta có thể biểu diễn nó ở nhiều dạng như 0/1, 0/2, 0/3, v.v. Nhưng, 1/0, 2/0, 3/0, v.v. . không hợp lý, vì chúng cho chúng ta những giá trị vô hạn. Ngoài ra, hãy kiểm tra các số vô tỉ ...

số hữu tỷ-2

SiteMap-Sơ đồ trang web

số hữu tỷ-4
Xem tỷ lệ cược